Västerås Swimrun tillämpar innovativ kostnadsbaserad prissättning med målet att gå runt. I jämförelse med konkurrenter är priserna också mycket låga. Prismodellen bygger på:

  • Lågt pris ju färre anmälningar
  • Högre pris om du anmäler dig senare relativt andra.

Vi börjar på ett lågt pris och höjer allteftersom vi får fler anmälningar. Prishöjningar kommer t.ex. ske vid intervallen 50 och 100 anmälda lag. Vid maximalt pris är vi fortfarande ett mycket billigt Swimrun, kanske Sveriges billigaste?