Målsättningen är att banan ska vara bra och säker för båttrafik och stora vågor. Vi kommer att simma längs med Björnö samt över till fastlandet för att löpa genom Gäddeholm. Som planen är nu kommer det finnas båtvakt på sträckan som går över till Gäddeholm.

Banan kommer att vara snitslad och löpning kommer ske i skog, på motionsspår och i vass/gegga. Bitvis riktigt grisig terräng.

Banan är idag ca 15 km lång varav 2000-2500 m simning. Tävlingsledningen tar sig rätt att ändra bana tätt in på tävlingen men vi kommer hålla oss på Björnö och i närheten av Björnön.