Statistik över %-andel simsträcka

with Inga kommentarer

I vårt diskussionsforum har det debatterats vilken längd som är optimal på simsträckan. Markus Felldin kom med ett bra tips på data från ”swimrunkalendern”. Vi gjorde en normalfördelning. Medel är 13.6%, standardavvikelsen är 4.6%. Vi kommer ta hänsyn till detta när vi lägger banan i detalj, som den preliminära planen är nu ligger Västerås Swimrun på ca 15% simning.

Normalfördelning över andel simsträcka för swimrunlopp i Sverige
Normalfördelning över andel simsträcka för swimrunlopp i Sverige